Bröderna Blanc och Fransk Roulette

Bröderna Blanc bakom den franska rouletten

Matematikern Pascal skall ha varit den som först skapade roulettehjulet. Men då var det inte i första hand tänkt som spel utan ett led i hans sökande för att skapa evighetsmaskinen. Exakt hur detta hjul utvecklats sedan 1600-talet då Blaise Pascal framlevde sitt korta liv, fram till år 1796 är oklart. Det året finns roulette beskriven i en roman "La Roulette, ou le Jour". Men riktigt klart om denna roulette var försedd med en eller två nollor är även det inte riktigt fastställt. Senare under 1800-talet talas det om bröderna Blanc vilka måste gå i exil och då flydde Frankrike för tyska Bad Homburg och för politikern Louise blev det främst England. Broder François var den som under perioden i Tyskland anordnade roulettespel och detta spel hade då endast en nolla. Detta var år 1843 i dåtidens SPA och det var då brödernas koncept började bli framgångsrikt. Visserligen förknippas bröderna tillsammans men François kallades "Magikern av Homburg" och man kan tänka sig att han var den mest drivande vad roulette beträffar. Men både i Frankrike och Tyskland var hasardspel inte tillåtet under denna tid. Däremot fanns kasino i Monte Carlo och dit drog bröderna och tog med sig spelet. Därmed var grunden för den franska rouletten lagd.

En eller två nollor, det är frågan

Bröderna Blanc var således förespråkare för att endast en nolla skulle användas i rouletten eftersom det var mer lockande för spelarna. Matematiskt är kasinots andel knappa tre procent mot drygt fem för spel med dubbelnolla. Det anses att idén med dubbelnolla låg till grund för spelet även i Amerika. Men andra källor omtalar att de första borden i New Orleans dit rouletten först kom, inte hade någon nolla alls. Dock har det framförts att en del amerikanska rouletter hade en örn som symbol och eftersom denna inte alls var spelbar innebar det förlust för alla spelare om hjulet stannade på den. Örnen skulle troligtvis symbolisera Amerika. Men när kasinon öppnades i Nevada 1931 hade rouletten både en nolla samt en dubbelnolla. Bröderna Blancs hållning om mer vinster till spelarna föll således inte i god jord där.

Kasinot i Monte Carlo

Riktigt när kasinot i Monte Carlo startade finns inte dokumenterat men det torde varit runt 1848 eller tidigare. År 1863 skall François ha accepterat att sköta kasinots ruljans och affärer. Kasinot som skulle ge inkomster till statskassan hade visserligen börjat ge en liten vinst men prinsessan Caroline tog kontakt med Blanc redan 1859 för att denne skulle ta sig an landets kasinospel. Prinsessan hade varit på besök i Bad Homburg och då blivit imponerad av brödernas entreprenörskap.

Louise Blanc däremot återvände till Frankrike efter revolutionen 1870 och blev invald i National Assembly. Han var 71 år gammal vid sin död 1882. Brodern François hade då fem år tidigare slutat sina dagar vid en ålder av 70. François barnbarn var prinsessan Marie Bonaparte som var en känd författare och psykoanalytiker, förknippades bland annat med Sigmund Freud och som framgår av namnet var hon även i nedstigande led från Napoleon Bonaparte.