Vidskeplighet i roulette

Vi människor tar ofta till vidskeplighet i vardagen, samt när det gäller spel som främst styrs av slumpen. Att spela på personliga turnummer och låta bli det man anser vara oturnummer, eller ha vissa ritualer när man spelar och satsar är väl klassiska exempel i roulette. Det vi ska fokusera på i den här artikeln är dock det gäckande fenomenet Gambler's Fallacy.

Gambler's Fallacy

Gambler's Fallacy kan ibland översättas till spelarens misstag, men det är vanligare att vi också använder det engelska uttrycket. Kort sammanfattat kan det sägas vara en övertro på logiken i vissa spel. Det är nämligen mycket vanligt att vi lurar oss själva att tro att slumpen har ett minne. Om flera händelser som betecknas som avvikande händer på kort tid, lurar man sig ofta att tro att det snabbt kommer återgå till normalläge. Då anpassar man också sina insatser efter detta och byter gärna insats från det resultatet som nyligen skett. Men eftersom slumpen inte har något minne finns ingen grund för att tänka på det sättet.

Ett klassiskt exempel är en gammal hederlig slantsingling. Varje enskilt kast upp i luften tar inte någon hänsyn till tidigare utfall. Så länge det är ett äkta mynt med normal balansfördelning är det exakt 50 % chans att den ska landa på vardera sida varje gång du kastar upp myntet i luften. Även om myntet landat på klave 10 gånger i rad kommer det inte automatiskt försöka jämna ut resultaten genom att landa på krona. Sådana här logiska felslut kan såklart ställa till det för spelare i slumpstyrda spel som roulette.

Hur påverkar Gambler's Fallacy i roulette?

I roulette går krona eller klave-problematiken att jämföra med röd eller svart. Så länge det inte är något fuffens med roulettehjulet är det exakt 50 % chans att kulan ska landa på respektive färg varje individuell spelomgång. Om vi i det här fallet räknar bort den gröna nollan. Kulan har inget minne och tar ingen hänsyn till tidigare utfall. Spelaren måste alltså tänka bort tidigare utfallsstatistik och bara gå på magkänslan. Problemet är väl kanske att besluten blir en del av magkänslan. Det enda man kan säga är att det är höga odds på att kulan ska stanna på en av färgerna fem gånger i rad. Där finns det logik bakom och det kan nog vara det som ställer till det för oss i den här problematiken. Men om det skulle inträffa ökar inte chanserna att den ska landa på den andra färgen den sjätte gången.

Mänskliga åtgärder

Människor styrs av kognitiv logik även när vi spelar spel som är totalt baserade på slumpen. Det kan bero på att så mycket annat i världen styrs av logik och där saker jämnar ut sig i längden. Därför försöker vi kompensera obalanserade resultat på det här sättet. Sedan räknar vi med att slumpen, kulan i det här fallet, ska hänga med i våra tankebanor. Det är också därför vi skapat roulettesystem för att försöka övervinna slumpens bristande minne. Spelsystem inom roulette som Martingale och D'Alembert är uppbyggda på att försöka jämna ut oddsen över tid. Till en viss grad fungerar det också eftersom man kommer vinna till slut. Tyvärr kommer man också förlora rejält under vägen och förmodligen gå back över en längre tid. Det finns också gränser för bankrullar och annat som ställer till det.